Ruilen en Retourneren

Ruilen en retourneren
Bij StevenRachlen.eu kunt u een artikel binnen zeven werkdagen ruilen of retourneren. Het is wel van belang dat het product compleet en ongebruikt is en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit. Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.

Neem eerst contact met ons op (liefst via email) alvorens u een product ruilt/retourneert.
Uitzonderingen op ruilen
De volgende artikelen kunnen niet geruild worden:
1. Artikelen waarvan de verpakking geopend is.
2. Verbruiksartikelen zoals kruiden, sauzen, reinigingsmiddel, etc.
3. Artikelen die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn.

Afkoelingsperiode
Sinds 1 februari 2001 is de wet ‘kopen op afstand’ van kracht. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.
Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen.
Let op: Wet kopen op afstand is een consumenten wet en is niet van toepassing voor zakelijke klanten.

Voorwaarden voor retourzenden
Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 7 werkdagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen.
U dient dit binnen 7 werkdagen (bij voorkeur via e-mail) te melden. U dient zelf voor de kosten en het risico van de retourzending te zorgen.
Uw aankoop dient compleet en onbeschadigd worden teruggestuurd. Om vertraging te voorkomen kunt u vooraf schriftelijk of per e-mail verzoeken voor terugname van het artikel. U bent daarbij verplicht aan te geven in welke staat het artikel geretourneerd gaat worden.
Verbruiksartikelen zoals kruiden, rookhout, reinigingsmiddelen komen uitsluitend in aanmerking voor retourname bij ongeopende originele verpakking.

Restitutiebedrag
Outdoor Keukens Nederland/Het Barbecue Paradijs beoordeelt ieder retour gezonden product bij binnenkomst op compleetheid, schade en defect. Bij incompleetheid, schade of defect wordt er direct contact met u opgenomen, waarna bepaald wordt wat het restitutiebedrag zal zijn.
Als u een overeenkomst ontbindt, wordt het bedrag dat op de factuur vermeldt staat binnen 30 dagen door ons terug betaald op het rekeningnummer wat u op de factuur moet vermelden. Als u een product retourneert dient u de factuur, die u bij uw bestelling heeft ontvangen, ook mee te zenden.
Het retour sturen van een product kan naar het adres zoals op de pagina “Contact” van deze website staat vermeld.

Uitgezonderde producten
De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:
- Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt.